آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

Close

مسئولیت: طراحی و نظارت
مکان پروژه: خوراسگان، اصفهان، ایران
سال اتمام 2012
مساحت سایت: 480مترمربع/ زیربنا: 2600مترمربع

2010, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته شده

این یک وبسایت حرفه‌ای است که نیاز به یک مرورگر مدرن و به روز دارد.

همین امروز به روزرسانی کنید!