باغ اتیسم

Close

مسئولیت حجم سبز: طراحی و ساخت
سال اتمام: 2017
مکان پروژه: اصفهان، ایران
مساحت کل: 4000مترمربع/ زیربنا: 700مترمربع
ساه: بهروز محسنی
مکانیک: ایمان امامی
برق: یاور صداقت کیش
عکس: فرشید نصرآبادی

این ساختمان در حالی طراحی شد که خواسته های هیئت کارفرما از مشاور بسیار متنوع و گسترده بود. به گونه ای که طراحی یک ساختمان با عملکرد مشخص امکان پذیر نبود. همچنین این اطمینان وجود داشت که این خواسته ها به صورت مداوم و به مرور زمان تغییر کند.  بنابراین باید راهکاری جستجو می شد که بتواند انعطاف پذیری لازم را برای پاسخگویی به عملکرد های متفاوت داشته باشد.  برای این کار سعی شد ویژگی مشترک میان عملکرد های مورد نظر کنونی و احتمالی آینده استخراج و طراحی بر اساس آن ها انجام پذیرد.  نهایتاً نیاز به درشت دانه ی اصلی جهت انجام فعالیت های جمعی،  جلسات،  دوره های آموزش،  دعوت از خیرین و مسئولین و موارد دیگر، و ریزدانه هایی برای پشتیبانی این عملکردها،  شامل سرویس بهداشتی،  آشپزخانه، اتاق های مدیریت،  مشاور،  انبار   به عنوان ساختار مشترک میان تمامی عملکردها شناسایی شد و فضای رابط شامل پله و آسانسور و راه ارتباطی به عنوان فضای واسط میان آنها شکل گرفت.
به این ترتیب بر اساس هدف بهره بردار هر کدام از ریز دانه ها با هر درشت دانه می‌تواند به صورت یکپارچه پاسخگوی نیاز بهره بردار باشد.در قدم بعد سعی کردیم حداکثر یکپارچگی فرم با عملکرد ایجاد شود و سه زون اصلی ریز و درشت و واسط در فرم کلی بنا خود را نمایش دهند، همچنین در ادامه تلاش شد تا یکپارچگی فرم و سازه پروژه به صورت حداکثری حفط شود و از هرگونه عنصر زائد پرهیز شود  و سعی بر آن شد تا از مواد عناصر سازه اصلی مانند دیوار بتونی به عنوان نمای داخلی و خارجی استفاده گردد. ما به استفاده حداکثر از اصالت مصالح در طرح هایمان اعتقاد داریم، بنابراین در این ساختمان سعی کردیم از پوشاندن مصالح اصلی با عناصری که دارای هیچ کارکردی به غیر از پوشاندن و تقسیم بندی دیوار ها با اهداف صرفن زیبایی شناسانه نیستند، پرهیز کنیم.

2014, آجر, اصفهان, درمانی, ساخته شده

این یک وبسایت حرفه‌ای است که نیاز به یک مرورگر مدرن و به روز دارد.

همین امروز به روزرسانی کنید!