دانشگاه هنر اصفهان

Close
معمار رهبری:فرهاد احمدی (دورانشهر)
مسئولیت حجم سبز:شرکت طراحی و نظارت
محل پروژه:کلیشاد، اصفهان، ایران
سال:2009-2015
مساحت داخلی:115000 متر مربع
عکاس:محمد رجاییان
2009, اصفهان, در دست ساخت, فرهنگی و آموزشی

این یک وبسایت حرفه‌ای است که نیاز به یک مرورگر مدرن و به روز دارد.

همین امروز به روزرسانی کنید!