ویلا زردنجان

Close

مسئولیت: طراحی و اجرا
سال اتمام: 2012
مکان پروژه: اصفهان، ایران
مساحت کل: 2700مترمربع/ زیربنا: 700مترمربع
سازه: بردیا خفاف
تاسیسات مکانیکی: مسعود شیرازی
تاسیسات برقی: یاور صداقت کیش


دو عامل اصلی شکل دهنده پروژه، یکی شکل زمین و توپوگرافی سایت و دیگری دید به باغ بود. اختلاف ارتفاع میان ورودی و باغ عامل تعیین کننده برای محل قرارگیری بنا و ارتباط میان این دو بخش بود. این اختلاف ارتفاع الهام بخش تیم طراحی برای قرار دادن استخر هم تراز با باغ شد، به این واسطه در عین دید خوب از استخر به باغ، فضای استخر از ورودی قابل رویت نیست. ساختمان به منظور استفاده از حداکثر دید به بیرون گسترش می یابد. همچنین برای دستیابی به کیفیت های متفاوت در زمان استفاده از ساختمان، از عناصر نیمه شفاف و متحرک برای کنترل نور استفاده شده است. با استفاده از سایه بان های متحرک و جانپناه های شیشه ای، دید حداکثری به باغ تامین می شود. در نهایت، پس از اینکه طرح شکل خود را براساس مفهوم شفافیت و سبک بودن پیدا کرد، تلاش برای حفظ این رویکرد با استفاده از مواد و جزئیات از جمله راه پله ها و سایه بان های ساخته شده از فلز و چوب انجام شد. نکته قابل ذکر دیگر در مورد این ساختمان استخر داخلی و خارجی مجموعه است که بلافصل در کنار هم عمل می کنند. سازه ساختمان با توجه به پوسته شیشه ای یک دست مجزا از بدنه خارجی و با فاصله از آن قرار گرفت تا با شکل مدرن و شیشه ای ساختمان در تعارض قرار نگیرد . ای ستونها با تو جه به فضاهای یکدست داخلی ساختار کاملا مدرن ساختمان را حفظ می کنند و خللی در آن ایجاد نمی گردد . سازه ساختمان به علت کنسولهای بیشتر از معمول و سبک سازی ، فلزی با ستونهای جعبه ای و سقف کامپوزیت بتنی  انتخاب و محاسبه گردید . وبه علت اینکه تعدادی از ستونها در آب قرار می گرفتند(استخر خارجی زیر ساختمان ) پوستهای بتنی دور این ستونها را در زیرزمین تا سقف هکف گرفت . تاسیسات گرمایش و سرمایش با توجه به همان مسئله موقتی منقطع بودن استفاده ساختمان طراحی شد . وسایل گرمایش و سرمایش باید به گونه ای انتخاب می شدند که در کمترین زمان فضاها را گرم و سرد کنند و در حالت عدم استفاده در حالت خاموش قرار گیرند تا مصرف کمتری داشته باشند . سرمایش ساختمان بوسیله فن کویل های سقفی کاستی و دیواری تامین شد و گرمایش بوسیله لوله های گرمایش از کف تامیین گردید.

2008, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

این یک وبسایت حرفه‌ای است که نیاز به یک مرورگر مدرن و به روز دارد.

همین امروز به روزرسانی کنید!