مرکز باروری اصفهان

مرکز باروری اصفهان

2019, اصفهان, در دست ساخت, درمانی

ویلا جلال آباد

ویلا جلال آباد

2015, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

کارخانه نوین رشد

کارخانه نوین رشد

2016, اصفهان, ساخته شده, صنعتی

گنبد پیش ساخته

گنبد پیش ساخته

2008, اصفهان, مسکونی و ویلایی

ویلا مزرعه شهرسب

ویلا مزرعه شهرسب

2013, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

کلینیک اسپادانا

کلینیک اسپادانا

2018, اصفهان, درمانی, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی, نوسازی

آپارتمان مانی

آپارتمان مانی

2008, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

آپارتمان زرین

آپارتمان زرین

2015, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

کارخانه صنایع غذایی اصالت

کارخانه صنایع غذایی اصالت

2018, اصفهان, در دست ساخت, صنعتی

باغ اتیسم

باغ اتیسم

2014, اصفهان, درمانی, ساخته شده

آپارتمان عباس آباد

آپارتمان عباس آباد

2013, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

مجتمع مسکونی باغبادران

مجتمع مسکونی باغبادران

2018, اصفهان, ساخته نشده, طراحی شهری, مسکونی و ویلایی

مجتمع مسکونی الغدیر

مجتمع مسکونی الغدیر

2014, ساخته نشده, قم, مسکونی و ویلایی

فروشگاه رخ چهره (داخلی)

فروشگاه رخ چهره (داخلی)

2016, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

2009, اصفهان, در دست ساخت, فرهنگی و آموزشی

کلینیک دندانپزشکی اطمینانی

کلینیک دندانپزشکی اطمینانی

2017, اصفهان, درمانی, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی, نوسازی

حیاط دکتر حق پناه

حیاط دکتر حق پناه

2017, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی, نوسازی

آپارتمان باغ جنت

آپارتمان باغ جنت

2017, اصفهان, در دست ساخت, مسکونی و ویلایی

آپارتمان توحید

آپارتمان توحید

2018, اصفهان, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی, مسکونی و ویلایی, نوسازی

هتل فریدونشهر

هتل فریدونشهر

2017, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته نشده

ورودی دانشگاه شریف

ورودی دانشگاه شریف

2014, تهران, ساخته نشده, فرهنگی و آموزشی

هتل رستوران نیروگاه کرمانشاه

هتل رستوران نیروگاه کرمانشاه

2016, اداری و تجاری, در دست ساخت, کرمانشاه, نوسازی

کارخانه تجهیزات برق نوید نیرو

کارخانه تجهیزات برق نوید نیرو

2016, اصفهان, در دست ساخت, صنعتی

کارخانه بیسکویت سپنتا

کارخانه بیسکویت سپنتا

2017, اصفهان, ساخته شده, صنعتی

مجتمع مسکونی الغدیر

مجتمع مسکونی الغدیر

2014, ساخته نشده, قم, مسکونی و ویلایی

فروشگاه پوشاک بوسینی (داخلی)

فروشگاه پوشاک بوسینی (داخلی)

2015, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی

فروشگاه آلدو (داخلی)

فروشگاه آلدو (داخلی)

2015, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته شده, طراحی داخلی و نمایشگاهی

ویلا باغ گردو

ویلا باغ گردو

2014, اصفهان, ساخته نشده, مسکونی و ویلایی

ویلا C1

ویلا C1

2013, اصفهان, ساخته نشده, مسکونی و ویلایی

ویلا چادگان

ویلا چادگان

2018, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

ویلا چادگان 2

ویلا چادگان 2

2017, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

ساختمان اداری گل شهد

ساختمان اداری گل شهد

2019, اصفهان, صنعتی, نوسازی

ویلا زردنجان

ویلا زردنجان

2008, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

آپارتمان مرداویج

آپارتمان مرداویج

2014, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

آپارتمان یپریم خان

آپارتمان یپریم خان

2016, اصفهان, ساخته شده, مسکونی و ویلایی

آپارتمان بانگیان

آپارتمان بانگیان

2008, ساخته شده, قزوین, مسکونی و ویلایی

آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

2010, اداری و تجاری, اصفهان, ساخته شده

پیشنهاد الگوی شهری دوگنبدان

پیشنهاد الگوی شهری دوگنبدان

2016, ساخته شده, طراحی شهری, مسکونی و ویلایی, یاسوج

شهر رویال صدف چابهار

شهر رویال صدف چابهار

2018, اداری و تجاری, در دست ساخت

مدرسه فوادالفنون

مدرسه فوادالفنون

2010, اصفهان, ساخته شده, فرهنگی و آموزشی

بانک صادرات گرگان

بانک صادرات گرگان

2010, اداری و تجاری, ساخته نشده, گرگان

باغ ایتام

باغ ایتام

2014, اصفهان, در دست ساخت, فرهنگی و آموزشی

مجموعه مسکونی ناهید

مجموعه مسکونی ناهید

2018, اصفهان, در دست ساخت, مسکونی و ویلایی

بیمارستان کاملیا

بیمارستان کاملیا

2017, اصفهان, در دست ساخت, درمانی

ویلای قلعه سرشیر

ویلای قلعه سرشیر

این یک وبسایت حرفه‌ای است که نیاز به یک مرورگر مدرن و به روز دارد.

همین امروز به روزرسانی کنید!